Lượng giao dịch, dự án được cấp phép, đủ điều kiện mở bán Quý II/2021

Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 63/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2021.

Theo đó, thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2021 gồm các nội dung sau:

1. Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành trong Quý II/2021 như sau:

1.1. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại

– Trên cả nước có 69 dự án với 27.462 căn được cấp phép (số lượng dự án bằng 73% so với Quý trước và chỉ bằng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2020); 1.119 dự án với 352.575 căn đang triển khai xây dựng (số lượng dự án bằng 81% so với Quý trước và bằng khoảng 79% so với cùng kỳ năm 2020); 34 dự án với 2.801 căn hoàn thành (số lượng dự án bằng khoảng 83% so với Quý trước và chỉ bằng khoảng 47% so với cùng kỳ năm 2020). Cụ thể như sau:

+ Tại miền Bắc có 37 dự án với 9.174 căn được cấp phép; 236 dự án với 179.672 căn đang triển khai xây dựng; 26 dự án với 2.280 căn hoàn thành.

+ Tại miền Trung có 9 dự án với 1.227 căn được cấp phép; 163 dự án với 68.936 căn đang triển khai xây dựng; 7 dự án với 497 căn hoàn thành.

+ Tại miền Nam có 23 dự án với 17.061 căn được cấp phép; 720 dự án với 103.967 căn đang triển khai xây dựng;14 dự án với 24 căn hoàn thành.

 thi-cong-du-an-One-Center-Saigon
Dự án One Center Sài Gòn

1.2. Đối với dự án nhà ở xã hội

Trong Quý II/2021, theo số liệu tổng hợp từ 55/63 địa phương có báo cáo, có 3 dự án với 1.766 căn được cấp phép mới tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và Lạng Sơn; 94 dự án với 123.085 căn đang triển khai, tập trung chủ yếu tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Thanh Hóa; có 02 dự án với 264 căn hoàn thành tại Phú Thọ và Long An; 05 dự án với 1.855 căn hộ tại Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và An Giang được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

nha-o-xa-hoi
Nhà ở Xã hội

1.3. Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú

Trên cả nước có 05 dự án mới với 4.829 căn hộ du lịch, 270 biệt thự du lịch được  cấp phép; 54 dự án với 20.013 căn hộ du lịch, 3.415 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

2. Số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và các dự án bất động sản được Bộ Xây dựng thẩm định, nghiệm thu

2.1. Số lượng dự án và căn hộ thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo tổng hợp số liệu của các địa phương có báo cáo cho thấy, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong Quý II/2021 tăng, cụ thể:

Tổng số có 92 dự án với 29.557 căn hộ được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (số lượng dự án bằng khoảng 105% so với Quý trước và bằng khoảng 98% so với cùng kỳ năm 2020), chia theo vùng như sau:

– Tại miền Bắc có 82 dự án với 12.629 căn hộ, miền Trung có 21 dự án với 6.509 căn hộ, miền Nam có 23 dự án với 10.419 căn hộ.

– Riêng tại Hà Nội có 06 dự án với 3.386 căn hộ, tại TP. Hồ Chí Minh có 07 dự án với 3.002 căn hộ.

nha-o-xa-hoi-1

2.2. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã thẩm định

Số lượng bất động sản được Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định cụ thể như sau: Nhà ở: 2.645 căn (Quý I/2021 là 2.041 căn); Căn hộ du lịch: 1.720 căn (Quý I/2021 là 250 căn); Biệt thự du lịch: 925 căn (Quý I/2021 là 0 căn); Văn phòng kết hợp lưu trú 0 căn (Quý I/2021 là 0 căn).

2.3. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng 30 dự án (Quý I/2021 là 36 dự án) với số lượng căn hộ cụ thể như sau: Nhà ở: 18.266căn (Quý I/2021 là 14.292 căn); Căn hộ du lịch: 532 căn (Quý I/2021 là 884 căn); Biệt thự du lịch: 0 căn (Quý I/2021 là 0 căn); Văn phòng kết hợp lưu trú:0 căn (Quý I/202 là 453 căn).

3. Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng

Trong Quý II/2021, theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, có 29.949 giao dịch bất động sản thành công; tổng lượng giao dịch bình quân bằng khoảng 118% so với quý trước và bằng khoảng101% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tại tại Hà Nội có 1.094 giao dịch thành công (bằng khoảng 20% so với quý trước), tại TP. Hồ Chí Minh có 3.002 giao dịch thành công (bằng khoảng 87% so với quý trước).

Cụ thể, tại miền Bắc có 6.384 giao dịch thành công, tại miền Trung có 7.300 giao dịch thành công và tại miền Nam có 16.265 giao dịch thành công. Nhìn chung, các giao dịch thành công vẫn tập trung nhiều ở phân khúc trung cấp và cao cấp.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông cáo 63/TC-BXD

Mời bạn đánh giá!

Trả lời